Meidän Helsinki

Olen ehdolla Helsingin kaupunginvaltuustoon. Puolueeni on SDP.

Helsinki on paras kaupunki maailmassa. Me ihmiset teemme Helsingin ja Helsinki on meitä ihmisiä varten. Kaupunkimme kasvaa edelleen tulevina vuosina. Helsinkiin muuttaa uusia asukkaita työn perässä niin Suomesta kuin ulkomailtakin. Kaupunkimme myös työllistää jatkossa yhä enemmän ihmisiä.

Haluan, että kaikilla Helsingissä asuvilla ihmisillä on käytössään toimivat julkiset palvelut, toimiva joukkoliikenne, kohtuuhintainen asunto ja turvallinen ympäristö. Nämä kaikki vaativat jatkossa määrätietoisia päätöksiä, jotta kaupunkimme voi kehittyä ja kukoistaa. Ihminen tarvitsee myös julkisia liikunta- ja kulttuuripalveluja, jotta kaikilla on mahdollisuus sielun ja ruumiin virkistykseen. Elämän heitellessä julkiset mielenterveyspalvelut ovat kullanarvoisia ja niiden nopea saatavuus on varmistettava kaupungissamme.

Haluan olla rakentamassa hyvästä Helsingistä vieläkin paremman Helsingin – kodin – kaupungissa jo asuville, kaupunkiin muuttaville ja kaupunkiin syntyville tuleville sukupolville. Haluan, että me kaikki voimme elää turvallista, täysipainoista ja omannäköistä elämää.

”Haluan, että me kaikki voimme elää turvallista, täysipainoista ja omannäköistä elämää.”

Haluan olla tekemässä Helsingistä turvallisempaa ja työntekijäystävällisempää kaupunkia. Helsingin kaupunki on Suomen suurin työnantaja ja sellaisena sen tulee olla myös mallikelpoinen työnantaja. Oman työn rinnalle Helsinki ostaa hankintoina suuren määrän palveluja. Palvelujen ostajana Helsingin on toimittava vastuullisesti. Helsingin on varmistettava, että sen ostamassa alihankintatyössä noudatetaan aina kyseisen alan työehtoja. Kuntalaisella on oikeus kunnollisiin palveluihin ja kaikilla työntekijöillä on oikeus asianmukaisiin työehtoihin.

Kuluvalla valtuustokaudella sain olla kaupunkiympäristölautakunnan varajäsenenä, ja tehtävän myötä pääsin tutustumaan raapaisun verran Helsingin kuntapolitiikkaan.